Logowanie Internet Banking

W przypadku utraty karty płatniczej jej posiadacz powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne pod numerami telefonów:

 • z kraju: (22) 525-31-50
 • z zagranicy: +48 (22) 515-31-50
Fundusz Pomerania

Informacje Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

 • Jolanta Łukaszewicz - Prezes Zarządu
 • Patrycja Maziarz-Rybczyńska - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Anna Pilińska - Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

 • Jan Tarnowski - Przewodniczący
 • Sławomir Maglewicz - Z-ca Przewodniczącego
 • Wiesław Płoszaj - Sekretarz
 • Elżbieta Bączkiewicz - Członek
 • Elżbieta Sobczak - Członek
 • Grzegoż Metynowski - Członek
 • Bogdan Macewicz - Członek
 • Adam Mularczyk - Członek
 • Marek Ślusarski - Członek

Ład korporacyjny w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju

Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00–030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Nagrody i wyróżnienia
Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2013 Bank Spółdzielczy roku 2012 Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2011