Logowanie Internet Banking

Zastrzeganie kart

 • z kraju: (22) 525-31-50
 • z zagranicy: +48 (22) 515-31-50

Przelewy natychmiastowe Express Elixir
Fundusz Pomerania

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Wnioskodawca może się ubiegać o kredyt na:

 • remont – okres kredytowania do 15 lat, kwota uzależniona od wysokości wpływów na fundusz remontowy, minimalny udział środków własnych 20% łącznych nakładów inwestycyjnych
 • finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych - okres kredytowania do 10 lat, tj.:
  • ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a) w obiektach wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.),
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych start energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej – co najmniej o 25%,
  • wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej 20% w stosunku rocznym,
  • zmianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
Nagrody i wyróżnienia
Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2013 Bank Spółdzielczy roku 2012 Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2011