Logowanie Internet Banking

Zastrzeganie kart

  • z kraju: (22) 525-31-50
  • z zagranicy: +48 (22) 515-31-50

Przelewy natychmiastowe Express Elixir
Fundusz Pomerania

ZASTRZEGANIE KART

W przypadku utraty Karty jej Posiadacz / Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec Kartę, podając swoje dane personalne. Zastrzeżenia można dokonać u Agenta rozliczeniowego Banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:
z kraju – tel. 22 515-31-50
z zagranicy – tel. 48 22 515-31-50
wszystkie rozmowy są nagrywane.

ZASTRZEGANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z USŁUGĄ BLIK

Zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego z zainstalowanym Portfelem SGB z usługą BLIK następuje:

1) w placówkach Banku lub

2) telefonicznie pod numerami telefonów:

a) z kraju – tel. 61 647 28 46 lub 800 888 888;

b) z zagranicy – tel. 00 48 61 647 28 46 lub 48 800 888 888;

wszystkie rozmowy są nagrywane.

ZASTRZEGANIE ŚRODKÓW IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub nieuprawnionego dostępu do środka identyfikacji elektronicznej jego użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne. Zastrzeżenia można dokonywać:

1) w placówkach Banku lub

2) telefonicznie w godzinach pracy placówek pod numerami telefonów:

a) Centrala w Połczynie-Zdroju – tel. 94 366 22 68

b) Oddział w Drawsku Pomorskim – tel. 94 34 45 203

c) Punkt Kasowy w Połczynie-Zdroju – tel. 94 36 62 515

d) Filia w Drawsku Pomorskim – tel. 94 34 22 905

Nagrody i wyróżnienia
Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2013 Bank Spółdzielczy roku 2012 Najefektywniejszy bank spółdzielczy 2011